Nieuws

LEDENVERGADERING 20 JUNI 2022

Op maandag 20 juni aanstaande vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in De Horst. De aanvangstijd is 20 uur. Als lid bent u van harte uitgenodigd. De agenda voor deze vergadering is als volgt:AGENDA1.    Opening2.    Mededelingen3.    Verslag Ledenvergadering d.d. 25 oktober 20214.    Jaarverslag 20215.    Financiën6.    Vaststelling contributie en uitkeringsbedrag7.    Bestuursverkiezing      Aftredend:     Anja Wolbink (penningmeester)

Lees meer

Voorstel wijziging Statuten t.g.v. de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De notaris heeft de statuten bekeken in het licht van de WBTR. De tegenstrijdig belang regeling en de regeling bij ontstentenis van bestuursleden ontbreken. Voorgesteld wordt om de statuten hierop aan te passen en te wijzigen en in de statuten een regeling voor belet of ontstentenis op te nemen waarmee de statuten voldoen aan de

Lees meer