Privacy

Privacy verklaring “Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Sibculo”

 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle leden van “Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Sibculo”. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van “Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Sibculo”.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–          Initialen en achternaam
–          Geslacht
–          Geboortedatum
–          Burgerlijke staat
–          Gezinsoverzicht, alleen van toepassing bij betaling via één Iban-nummer
–          Adresgegevens
–          Telefoonnummer
–          E-mailadres
–          IBAN-nummer
–          Overlijdensdatum

Waarom hebben we uw gegevens nodig

Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Sibculo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–          Het afhandelen van uw betaling
–          Verzenden van een nieuwsbrief en/of ledenkaart
–          Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen uitvoeren
–          U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Sibculo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens is maximaal 5 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Delen van uw gegevens met derden

Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Sibculo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of de belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@delaatsteeersibculo.nl. Begrafenisvereniging De Laatste Eer Sibculo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Sibculo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website, www.delaatsteeersibculo.nl worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Ria Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming bij Begrafenisvereniging De Laatste Eer Sibculo. Zij is te bereiken via info@delaatsteeersibculo.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 oktober 2018.