Nieuws

Voorstel wijziging Statuten t.g.v. de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De notaris heeft de statuten bekeken in het licht van de WBTR. De tegenstrijdig belang regeling en de regeling bij ontstentenis van bestuursleden ontbreken. Voorgesteld wordt om de statuten hierop aan te passen en te wijzigen en in de statuten een regeling voor belet of ontstentenis op te nemen waarmee de statuten voldoen aan de

Lees meer

Bestuur

Jannie de Jong
Voorzitter
Tel: 06-10641027
Geert Huisman
Secretaris
Tel: 0546-578064
Jeroen Wolbink
Penningmeester
Tel: 06-13057948
Dineke Leemhuis
Ledenadministratie
Tel: 06-37739314
Ria Hendriks
Ledenadministratie
Tel: 06-42615386