LEDENVERGADERING 20 JUNI 2022

Op maandag 20 juni aanstaande vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in De Horst. De aanvangstijd is 20 uur. Als lid bent u van harte uitgenodigd.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
AGENDA
1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Verslag Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2021
4.    Jaarverslag 2021
5.    Financiën
6.    Vaststelling contributie en uitkeringsbedrag
7.    Bestuursverkiezing
      Aftredend:     Anja Wolbink (penningmeester) en Ben Nijboer (lid)
      Verkiesbaar:     Jeroen Wolbink (penningmeester)
8.    Aankondiging wijziging Statuten vanwege Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen
      Zie het nieuwbericht hierna.
9.    Mededelingen vanuit Stichting Begraafplaats Sibculo door Albert de Jager
10.   Rondvraag