LEDENVERGADERING

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van  de jaarlijkse
ledenvergadering om zo kennis te kunnen nemen van de ontwikkelingen
binnen uw vereniging.

De vergadering vindt plaats op:

datum:      maandag 25 oktober 2021
aanvang:   20:00 uur
waar:      MFC “De Horst”, Sibculo.

Agenda:
1.      Opening
2.      Mededelingen
3.      Verslag ledenvergadering 2020
4.      Jaarverslag 2020
5.      Financiën
6.      Vaststelling contributie en uitkeringsbedrag
7.      Bestuursverkiezing
Aftredend en her-verkiesbaar: Dineke Leemhuis
8.      Info Stichting Begraafplaats Sibculo
9.      Rondvraag
10.     Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid erg op prijs. Aanmelden is niet nodig.

Indien u geïnteresseerd bent om eventueel een bestuursfunctie te
vervullen, wordt u van harte uitgenodigd om vrijblijvend kennis te komen
maken tijdens de ledenvergadering.