Nieuws

 

BEGRAFENISVERENIGING “DE LAATSTE EER” SIBCULO

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

 

Datum    : maandag 11 maart 2019

Aanvang : 20:00 uur

Waar      : MFC “De Horst”, Sibculo.

 

Agenda:

1. Opening

2. Notulen 2018

3. Jaarverslag 2018

4. Financiën

….• Jaarverslag 2018

….• Verslag kascontrole

….• Procedures & Controles

5. Vaststelling contributie en uitkeringsbedrag.

6. Bestuursverkiezingen

7. Informatie vanuit Stichting Begraafplaats Sibculo

8. Rondvraag

9. Sluiting.

 

Namens het bestuur

G. Huisman (secretaris)

secretariaat@delaatsteeersibculo.nl

 

www.delaatsteeersibculo.nl