Obituaries

LEDENVERGADERING

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van  de jaarlijkseledenvergadering om zo kennis te kunnen nemen van de ontwikkelingenbinnen uw vereniging. De vergadering vindt plaats op: datum:      maandag 25 oktober 2021aanvang:   20:00 uurwaar:      MFC “De Horst”, Sibculo. Agenda:1.      Opening2.      Mededelingen3.      Verslag ledenvergadering 20204.      Jaarverslag 20205.      Financiën6.      Vaststelling contributie en uitkeringsbedrag7.      BestuursverkiezingAftredend en her-verkiesbaar: Dineke

Learn More