Aankondiging wijziging Statuten vanwege Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen

De statuten van de vereniging worden gewijzigd waarvoor een besluit benodigd is van de ledenvergadering. Bedoeld besluit betreft de navolgende wijzigingen van de statuten van de vereniging:

  • de eenduidige vermelding van meerderjarigheid als voorwaarde om lid te kunnen zijn;
  • algehele nieuwe opstelling van de statuten van de vereniging, mede naar aanleiding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Voorgestelde wijziging is hieronder in te zien: